Ond°ej Runkas

2015 / 2016
Sokol Ho°inýves
2015 / 2016
Velichovky
12 zßpas¨
1 branka
2016 / 2017
Velichovky
23 zßpas¨
7 branek